Domovská stránka > Náhradní díly > Originální náhradní díly Aixam

Originální náhradní díly Aixam

Když budete řídit svůj Aixam buďte si vědomi, že všechny části Vašeho vozidla odolali tlaku a vysokým teplotám. Originální díly Aixam jsou navrženy tak, aby se vypořádali s extrémními podmínkami.

Abyste mohli řídit svůj Aixam s naprostou důvěrou, všech našich 7000 originálních náhradních dílů prošlo přísnými testy a bylo speciálně kvalifikováno a schváleno pro Váš model.

Rozhodněte se i vy pro originální náhradní díly Aixam se zárukou kvality:

 • Perfektní přizpůsobení
 • Vysoce kvalitní materiály
 • Osvědčené bezpečnostní normy
 • Spolehlivost motoru
 • Trvanlivost opotřebení součástek (brzdy, filtry atd...)


VÝZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Jakmile usednete za volant svého Aixamu, celý svět se dá do pohybu. Zatímco Vy si využíváte výhod svého vozidla, Vaše brzdové destičky, jsou často velkém zatížení a dosahují vysoké teploty, stejně jako olejový filtr, který očišťuje velké množství oleje, aby bylo zajištěno mazání a ochrana Vašeho motoru až do příští servisní prohlídky.

Kvalita náhradních dílů výrazně ovlivňuje kvalitu Vaší jízdy. Servisní prohlídky a výměna dílů v pravidelných intervalech jsou nezbytné pro zajištění řádného fungování Vašeho Aixamu, ale především zaručují Vaši bezpečnost. Originální náhradní díly Aixam jsou jediné náhradní díly, které byly navrženy a testovány speciálně pro Vaše vozidlo, a měli by být Vaší jedinou volbou.

Při údržbě Vašeho vozu důvěřujte pouze proškoleným technikům v autorizovaných servisech Aixam, jedině tak si můžete být jisti, že Vaše vozidlo bude vždy poskytovat optimální výkon a bezpečnou jízdu, bez ohledu na jeho každodenní používání.


Vzduchový filtr

Vzduchový filtr

Chraňte motor Vašeho vozu a nechte ho dýchat s originálním vzduchovým filtrem.

Vzduchový filtr pomáhá předcházet vniknutí cizích částic, jako je prach a jiné nečistoty do motoru, což může způsobit jeho nevratné poškození, hlavně v oběhu válcové soustavy. Tyto malé částice se mohou také dostat do motorového oleje, což má za následek předčasné opotřebení hlavních motorových částí. Ucpání filtru má také za důsledek snížení proudění vzduchu, čímž se zvyšuje spotřeba paliva a emisí látek znečišťujících ovzduší.

Originální Aixam vzduchové filtry umožňují udržování správného proudění vzduchu za všech okolností, na rozdíl od některých adaptabilních neoriginální filtrů, jež jsou na trhu k dispozici. V zájmu zachování optimálního výkonu motoru byl každý filtr navržen ke snížení znečištění, spotřeby a zvýšení životnosti motoru.

Olejový filtr

Olejový filtr

Olejový filtr čistí olej, který cirkuluje v motoru. V případě, že se olejový filtr nemění pravidelně, může se ucpat s nečistotami. To má za následek špatné mazání snížení životnosti motoru.

Porovnáním životnosti několika olejových filtrů se ukázalo, že originální olejový filtr má delší životnost, než neoriginální adaptabilní filtry. Originální olejové filtry jsou dokonale přizpůsobeny servisním intervalům, specifikovaným výrobcem Aixam.

Cenový rozdíl mezi originálním a neoriginálním adaptabilním olejovým filtrem je jen pár eur. Naproti tomu, faktura za nový motor v případě rozbití v důsledku špatného mazání dosahuje několika tisíc eur.

Palivový filtr

Palivový filtr

Tento filtr slouží k eliminaci částic nalezených v motorové naftě, stejně jako filtrování vody.

Mechanickou vstřikovací pumpou paliva jsou vybaveny všechny dieselové motory a je klíčovou součástí vyžadující přesné dávkování paliva. Nefiltrované nečistoty nebo voda v systému mohou mít vážné následky. Proto se doporučuje měnit tento filtr každých 5000 km.

Tuto výmenu by měl provádět autorizovaný servis vozů Aixam, jelikož servisní zásah vyžaduje důkladné mechanické a technické znalosti a jedná se o náhradní díl, který má zásadní význam pro životnost vašeho motoru.

Karoserie

Karoserie

Trvejte na originálních náhradních dílech Aixam, s použitím neoriginálních náhradních dílů bude vaše vozidlo méně odolné vůči nárazům.

Od roku 1988 je celý náš sortiment podroben přísným bezpečnostním kontrolám: čelním, bočním a zadním nárazovým testům. (Crash Testy)

Originální díly Aixam a neoriginálních díly jsme podrobili srovnávacím zkouškám, při kterých jsou patrné diametrální rozdíly pevnosti a pružnosti.

V našich doporučeních originální díl karoserie Aixam musí být schopen odolat dopadu 50 joulů (5 kg pádem válec o průměru 80 mm z výšky 1 metr).

Test při pokojové teplotě 23°: neoriginální díl v černé barvě, originál v bílé
Test 23 degrés
Test při nízké teplotě -15°: neoriginální díl v černé barvě, originál v bílé
Test -15 degrés

Vyjádřením rozdílu adaptability zobrazených částí karoserie Vám chceme demonstrovat důležitost ve Vaší bezpečnosti. Ve skutečnosti, s ohledem na dosažené výsledky provedených nárazových testů (výše uvedeny), můžeme vidět, že neoroginální vzorky se roztříštily na velké množství kusů s vysoce agresivním tvarem a velikostí, což může představovat vážné ohrožení Vašeho zdraví v případě nárazu.

Určité padělané díly, které se objevují na trhu ve stejných tvarech jsou podstatně odlišné od našich originálních dílů, zejména pokud se jedná o kvalitu materiálu, ostrost hran. Tyto části mohou přijít do styku s chodci a způsobit vážné poranění. Kromě toho, padělání se trestá podle zákona (třemi roky vězení a 300.000 eur). S použitím těchto částí lze tedy učinit své vozidlo nezpůsobilé k silničnímu provozu.

Originální díly Aixam jsou vyraběny s velkou přesností. Kvalita těchto dílů zajišťuje optimální sestavení při opravách, zaručující spolehlivost Vašeho vozidla, což neplatí v případě použití neoriginálních náhradních dílů.

Pro vaše pohodlí a bezpečnost, jakož i ostatních účastníků silničního provozu, používejte pouze originální náhradní díly Aixam.

Hnací řemeny

Hnací řemeny

Speciálně navrženy tak, aby odpovídaly vlastnostem Vašeho vozidla.

Origilnální hnací řemeny Aixam jsou navrženy s maximální odolností a trvanlivostí a odpovídající vozidlu, na kterém mají být používány. Jsou vyráběny z nejlepších možných materiálů na trhu tak, aby se neustále zvýšovala jejich trvanlivost.

Pokud je kvalita hnacího řemenu nižší než u originálního dílu, může rychlejšímu opotřebení a přetržení řemene. Což může to vést k poškození celé hnací soustavy.

Oiginální hnací řemeny Aixam byly podrobeny rozsáhlému testováním materiálů. Délka a šířka řemene dle typu modelové řady jsou speciálně navrženy pro zvýšení trvanlivosti. Slabá přední hrana řemene v kombinaci s malou řemenicí zajišťuje velmi dobrou pružnost a vysokou odolnost vůči teplotám.

Materiálové složky originálních hnacích řemenů Aixam byly vyvinuty s cílem dosáhnout vysoké odolnosti proti oděru a optimální životnosti. Originální hnací řemen proto umožňuje zlepšenou životnost převodovky, snížení spotřeby paliva a zamezení znečištění předního a zadního variátoru.

Variátory a převodovka

Variátory a převodovka

Variátory rychlosti a převodovky jsou vyvinuty speciálně pro naše modely a zahrnují součásti, které vyžadují velkou přesnost. Stejně jako životně důležité součásti pro provoz Vašeho vozidla, jsou i toto bezpečnostní prvky, které by neměly být přehlíženy. Po motoru se jedná o nejsložitější části Vašeho vozidla. Proto vyžadují pravidelnou údržbu včetně výměny převodového oleje značky Aixam a originálních dílů. Pravidelná udržba by měla být prováděna v autorizovaném servisu značky Aixam proškolenými specialovými techniky. To vám umožní prodloužit životnost Vašeho vozu a také ušetřit náklady na jeho údržbu.

Brzdy

Brzdy

Originální brzdové destičky Aixam: neděláme kompromisy, pokud jde o bezpečnost.

Originální brzdové destičky Aixam jsou vyvinuty speciálně pro každý model v rozsahu zajistit optimální výkon brzdění a vyvážení podvozku. Naopak, neoriginální brzdové destičky byly vyvinuty pro montáž do různých vozidel, které mají přímý vliv na výkon brzdového systému. Díky specifikaci našich vozů, byste v žádném případě neměli riskovat Vaši bezpečnost a rozhodnout se vždy prooriginální brzdové destičky Aixam.

V porovnání s ostatními brzdovými destičkami na trhu, originálních brzdové destičky Aixam jsou navrženy tak, aby splňovaly velmi přesné specifikace:

 • Dobrý výkon brzdění
 • Součinnost s brzdovými kotouči
 • Pomalejší opotřebení
 • Úspory nákladů na údržbu
 • Snížené emise znečišťujících částic

Originální díly Aixam: Bezpečnost na prvním místě!

Žhavící svíčky a baterie

Žhavící svíčky a baterie

Dieselové motory jdou v zimním období někdy obtížněji nastartovat.

 • Zima způsobuje ztrátu výkonu baterie
 • Teplota žhavící svíčky není dostatečná pro nažhavení motoru
 • Často je nedostatečná teplota ve spalovacích komorách
 • Bez potřebného tepla nedostahuje směs paliva a vzduchu optimální teploty

Stručně řečeno, nejste to vy, kdo rozhodne, zda se váš vůz bude správně startovat.

Je tedy třeba mít na paměti, že životnost baterie je přímo ovlivněna řadou proměnných (jízdní podmínky, aktivaci elektrického zařízení ...).

V některých extrémních případech (např. Jízda kratší než 10 km), se baterie nebude dobíjet pomocí normálního provozu vozidla. V tomto případě je nutné připojit baterii k nabíječce, kterou lze zakoupit u svého prodejce Aixam.

Chcete-li nabíjet Vaši baterii, musí být vyjmuta z vozidla a připojena k příslušné nabíječce ve větraném prostoru.

Někdy je nutné vyměnit obě žhavící svíčky, i když vadná pouze jedna z nich, aby se zabránilo nerovnováze mezi válci při startování motoru.

Výměna žhavících svíček je nutná pouzeo, pokud má vozidlo problémy se startování v zimním období. Špatné startování v zimním období může být znamením, že žhavicí svíčky dosáhly konce své životnosti. Doporučuje se provést diagnostiku v autorizovaném servisu značky Aixam.