Žhavící svíčky a baterie

Žhavící svíčky a baterie

Dieselové motory jdou v zimním období někdy obtížněji nastartovat.

  • Zima způsobuje ztrátu výkonu baterie
  • Teplota žhavící svíčky není dostatečná pro nažhavení motoru
  • Často je nedostatečná teplota ve spalovacích komorách
  • Bez potřebného tepla nedostahuje směs paliva a vzduchu optimální teploty

Stručně řečeno, nejste to vy, kdo rozhodne, zda se váš vůz bude správně startovat.

Je tedy třeba mít na paměti, že životnost baterie je přímo ovlivněna řadou proměnných (jízdní podmínky, aktivaci elektrického zařízení ...).

V některých extrémních případech (např. Jízda kratší než 10 km), se baterie nebude dobíjet pomocí normálního provozu vozidla. V tomto případě je nutné připojit baterii k nabíječce, kterou lze zakoupit u svého prodejce Aixam.

Chcete-li nabíjet Vaši baterii, musí být vyjmuta z vozidla a připojena k příslušné nabíječce ve větraném prostoru.

Někdy je nutné vyměnit obě žhavící svíčky, i když vadná pouze jedna z nich, aby se zabránilo nerovnováze mezi válci při startování motoru.

Výměna žhavících svíček je nutná pouzeo, pokud má vozidlo problémy se startování v zimním období. Špatné startování v zimním období může být znamením, že žhavicí svíčky dosáhly konce své životnosti. Doporučuje se provést diagnostiku v autorizovaném servisu značky Aixam.